EMPOWER YOU(TH)! : TRAINING OF INNOVATIVE MODELS AND METHODS IN YOUTH WORK”

Լուզերնա Սան Ջովաննի, Իտալիա
(Նոյեմբեր, 2017)

Ծրագրի  հիմնական  նպատակն  էր    հասարակական  կազմակերպության  ղեկավարներին  ներկայացնել  ներկայիս  երիտասարդության  մարտահրավերները  և  ծանոթացնել  նրանց  նորարարական համակարգի  հետ, որոնք  օգտագործվում  են այդ  մարտահրավերների  գործարքների  մեջ: Ծրագրի  վերջում  մեր  աշխատանքի   արդյունքները  դասակարգվեցին  հասարակական  կազմակերպության  անդամների  միջև` հաջորդ  նիստերի  համար: