Լոնդոն, Միացյալ  Թագավորություն
(Հունիսի  7-14, 2018թ.)

«Ասե՛ք  խաղաղություն, ոչ  թե  ատելություն»  ծրագիրը  նպատակ  ուներ  բարձրացնելու    ատելություն  խոսքի  գիտակցությունը, և  իր վտանգները ժողովրդավարության  համար: Ծրագիրը  ձգտում  էր  զարգացնել երիտասարդության ու երիտասարդական  կազմակերպությունների  միջոցները  և  կարողությունները, որպեսզի  գործողություններ  իրականացվեն  և  մարդու  իրավունքների  համար դառնան առցանց  ակտիվիստներ: